Beduin

12-Beduin1

Beduin är byggd 1901 av Köpenhamns Skips Varf på beställning av Fabrikör E. Falk. Hon var registrerad i KDY med mätetal SL 11.3 vilken var den gängse mätregeln vid den tiden. 1916 lämnade hon Danmark när svensken Oscar Botolfsen, KSSS, blev ny ägare. Hon seglade sedan med olika ägare och en del kända namn. 1932-38 ägdes hon av FA Lindvall. Beduins namn var då Sarita II och hon var yawlriggad. Han var flitig gäst i Sandhamn och som arvtagare till Pommac levde han glada dagar där. En senare ägare använde Beduin till att hämta flyktingar från Polen. Underhåll och skötsel blev lidande fram till 1970-80 då omfattande renoveringar gjordes ovan däck.

1988 köpte jag, Tor Malm båten som efter en vinter av upprustning seglade Beduin 1989-1992. Det blev antal långa och korta seglingar runt Östersjön. Renoveringen under vattenlinjen var helt bortglömd och behovet av pumpen som hjälpmedel var påtaglig. 1993-1995 började den första renoveringen under vattenlinjen. Förstäven, knät och mastfoten i massiv ek byttes, likaså de främre kölbultarna. Jag bytte röstjärn, ett antal bord och jag drog i 2000 nya rostfria skruvar. Jag har även tillverkat en ny rorkult och ny inredning i främre salongen. Sjösättning skedde våren 1995. Hösten 1997, efter en fin sommars segling, var tiden inne för den slutliga renoveringen. Det jag velat göra hela tiden skulle nu göras; byta allt under vattnet, inredning renoveras och återskapas i originalskick. Även botten, spant och övrigt timmer skulle återskapas som det en gång var byggt.

Då Beduin är byggd med samma teknik som Wasaskeppet var det tidsödande och spännande att hitta material. Det blev mycket letande efter tänkbara ekar med rätta böjar. Därtill många kontakter med sågar, kranbilar osv. Jag lät metallforskningen på KTH analysera de gamla bultarna för att få rätt nytt stål. Smeder, verkstäder, olika galvaniseringsföretag kunde nu läggas i kontaktlistan. Det blev en sju år lång renovering. 2004 blev det åter sjösättning. Nu seglar Beduin som båt i originalutförande men väntar då bara på nytt peke och gaffelrigg.

Båtdata

Ägare Tor Malm
Anrop 070-858 32 35
Båttyp SL-regeln (Köpenhamn)
Byggnadsår 1901
Konstruktör C Bonneson
Varv Köpenhamns Skips Varf
Ort Köpenhamn
Löa 16,92 m
Lwl 11 m
Bredd 3,26 m
Djupgående 2,2 m
Deplacement 16 ton
Material i skrov Mahogny/Ek på ek
Däck Teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 107 kvm
Tecken i seglet SXK 260
Motor Beta marin 48hk
Sommarhamn Säbyviken
Vinterplats Säbyviken