Sunny

Sunny_600

Sunny byggdes mitt under andra världskriget för Gunnar ”Bullen” Jacobsson, som kappseglade henne med stor framgång. Det gjorde även Gert Kaiser som förvärvade Sunny 1988 och då döpte om henne till Yvonne, som passande nog var hans hustrus namn. Gert Kaiser vann även han stora framgångar med Sunny och dominerade 5:a klassen under många år.

Jag förvärvade henne 1998 och återtog ursprungsnamnet. Jag har fortsatt att underhålla henne minutiöst och även förbättrat seglingsegenskaperna ytterligare. Tyvärr har inte detta lett till samma framgångar på kappseglingsbananen som Bullen och Gert hade. Jag undviker dock att försöka utröna orsakssammanhanget.

Sunny totalrenoverades på Kungsörs (Schelins) varv 1989-91. Hon är i mycket gott originalskick men har sedan 2010 en aluminiummast eftersom trämasten tyvärr brann upp på Thomas Larsson varv år 2008.

Båtdata

Ägare Carl Hirsch
Anrop 0708-15 93 73
Båttyp Int 5 m
Byggnadsår 1943
Konstruktör Tore Holm
Varv Fröbergs Båtvarv
Ort Lidingö
Löa 8,90 m
Lwl 5,81 m
Bredd 1,98 m
Djupgående 1,1 m
Deplacement 1,75 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 22,3 kvm
Tecken i seglet 5, SWE72
Motor
Sommarhamn Stegsund, Vaxholm
Vinterplats Berglunds Varv, Resarö