Skum

Skum-webb

Jakten Skum kom från Tallin till Sverige 17/7-1931. Den 24/7-1931 omgavs anländandet med mycket buller och ståhej. Förstasidesrubriker på DN:s löpsedlar. Uppföljning under flera veckor i flera tidningar. Men det gällde inte något i kappseglingssammanhang, eller någon dramatisk sjöolycka. Hon var spritsmugglare från Estland och hade seglat in 2000 liter 94,5 procentig sprit (vinka).

Nåväl tillbaks till jakten. Hon hade nu konfiskerats och skulle säljas på tullauktion. Köparen, det var landsfiskalen, känd smuggelpolis från Vaxholm. Han hade båten ca ett år och sålde den därefter till en byggmästare som hade båten till 1967. 1967-1970 gjorde nästa ägare relativt omfattande arbeten på båten för att få den i segelbart skick. I samband med de första seglingarna 1970 fick denne ägare ett blixtnedslag i båten vilket slog upp ett stort hål i bordläggningen. Steget var kanske inte så långt till att hon skulle ha hamnat på Saxarfjärdens botten men situationen redde dock upp sig.

1970-1977 byttes ägare tre gånger och jakten var nu i stadiet innan vrak. Ny ägare köpte henne i slutet av 1977. Hon blev liggande på land första året och följande gjordes:
– Byte av förstäv från däck till köl (hela främre båten öppnades).
– Byte av kölplanka. Byte av knä till akterplanka. 22 st. nya bottenstockar i stål.
– Nya kölbultar i syrafast rostfritt. 13 nya stålspant från köl till däck. Ny mastfot. Nya röstjärn. Ny hjärtstock. Nya sambord. Nya slagbord.
– Ca 40 m ytterliggare bord. Nytt däcksgarnityr. Ombyggnad av luckor. Delvis renovering av rigg.

1983 såldes jakten och hon har bytt ägare ytterligare två gånger innan vi köpte henne hösten 1998. Sommaren då vi fann henne låg hon på land med halvt avblåst presenning. Hon låg vid skogsbrynet helt ensam och lite lockande med sina vackra linjer. Hon saknade några bord och halva däcket var borta. Historien slutade med att vi sökte upp ägaren, köpte jakten och fraktade hem henne till oss för en omfattande renovering.

Nu seglar Skum och 2010 fick hon stipendium från GYS för fin renovering.

Båtdata

Ägare Cecilia & Christer Nordwall
Anrop
Båttyp R8
Byggnadsår 1908
Konstruktör Zake & August Westin
Varv Åbo Båtvarv
Ort Åbo, Finland
Löa 14,03 m
Lwl 9 m
Bredd 2,63 m
Djupgående 1,95 m
Deplacement 7 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine/mahogny
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 92 kvm
Tecken i seglet 8, S40
Motor Lombardini
Sommarhamn Säbyviken
Vinterplats Säbyviken