Moana

Moana

Moana beställdes från Anker & Jensen i Norge till Frankrike av A. Weil och kom sedermera till Danmark där hon i början på 1920-talet inte utan framgång kappseglade mot den danske kungens olika R10:or. År 1927 köptes hon från Danmark till Göteborg av krögaren Sofus Petersen som hade båten i cirka 10 år. Sedan köptes hon av ingenjör Gustaf Detthoff som 1939 tog upp henne till Stockholm och lät bygga om henne till ”cruising”-båt med nuvarande utseende. Därefter följde diverse ägare tills Åke Cyrus 1964 köpte henne. Tillsammans med andra delägare behöll han Moana till 1982. Sedan dess har båten ägts av Ulf Stockhaus i olika konstellationer.

Moana har varit en flitig deltagare på Riddarfjärdsregattan och veteranbåtsträffar på Ostkusten. Hon deltog sommaren 2005 i den återuppväckta Visbyseglingen som ordnades i samband med firandet av KSSS 175-årsjubileum och SSF:s 100-årsjubileum. Sommaren 2012 deltog Moana tillsammans med över 100 andra klassiska jakter i jubileumsregattan för Stockholmsolympiaden 1912.
Mellan 1984 och 1989 stod båten på land för en genomgripande renovering. Kölplanka, stävar, 120 m bordläggning, 64 basade spant, 24 vuxna spant, samtliga bottenstockar och mastfoten byttes. Skrovet nåtlimmades och botten epoxibehandlades. 1991 övertog hon R10:an Irinas gamla rigg. Vintern 96/97 installerades en 34 hk Yanmardiesel.

En omfattande invändig ombyggnad inleddes vintern 2002/2003. Efter att de inre utrymmena renskrapats och oljats in kom en ny salongsinredning och ena sidan av ett nytt pentry på plats. Följande vintrar fortsatte ombyggnaden med nya skylight, ny förlucka, ny toalett samt resten av pentryt. Trivseln har ökat genom bygge av kylbox och inköp av storsegel och genua. Säkerheten har ökat genom VHF med antenn i masttoppen.

Vintern 2006/2007 renskrapades däcket som sedan ”lackades” med Coelan. Hittills har detta gett ett tätt och underhållsfritt däck. På senare år har Moana även fått modern instrumentering i form av vindgivare i masttoppen och ekolod. Inför 100-årsjubileumet 2014 förnyades akterluckan och däcket fick ett extra lager Coelan.

 

 

Båtdata

Ägare William Söraa, Eva Nordlöf-Karlsson, Karl Ask, Ulf Stockhaus, Gunnar Gillberg
Anrop 070-7788091
Båttyp R10
Byggnadsår 1914
Konstruktör Johan Anker
Varv Anker & Jensen
Ort Asker, Norge
Löa 16,88 m
Lwl 10,96 m
Bredd 2,66 m
Djupgående 2,4 m
Deplacement 16 ton
Material i skrov Mahogny/furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda (7/8)
Segelyta(stor+fock) 125 kvm
Tecken i seglet 10, S4
Motor Yanmar 34 hk
Sommarhamn Sollenkroka, Värmdö
Vinterplats Säbyviken, Täby