Marita

marita_webb_hasse_broms

Marita beskrivs på följande sätt i Kryssarklubbens årsbok från 1948: ”snabbseglande, sjövärdig långfärdsbåt med fyra bekväma liggplatser fördelade på två separata rum samt wc, en femte liggplats borde om möjligt kunna anordnas om så påfordrades”. Dessutom ville beställarna ha en lättskött rigg ”så att båten kunde skötas av ägaren med hjälp av hustru eller barn”. Båten skulle ej vara under 5 ton med tanke på eventuellt deltagande i Gotland runt.

Uppdraget att rita båten gick till Tore Holm och de tre medlemmar i Kryssarklubben som formulerat önskemålen lät bygga var sin båt. Marita byggdes 1948 som en av tre likadana båtar på Holms Jaktvarv Gamleby. De andra var nr 15 Ebe (beställare Erik Hult, nu FIN 29 ägd av Martin Rosenstedt, Finland), nr 16 Gete (beställare Gösta Tunell) och nr 17 Marita (beställare Åke Wirséen. Marita är inte primärt ritad för att passa in i någon mätregel, likväl mäter hon in enligt ÖR-regeln med mätetalet 7,75, RORC: 7,355 och LYS: 1,08.

Under vintrarna 2002-06 genomförs en del reparationer:

– motorn (VP MD2) byts ut mot en 21 hk Nanni Diesel

– röstjärn byts ut (nästan avrostade)

– för- och akterstagsfästen byts ut

– nåtlimning

– ny bom som motsvarar längd enligt originalritning, focken på peterbom

– fem frusna bordänder i akterstäven renoveras/byts

– originalblock repareras

– nya segel i ”Classic cut”, cremefärg och täta våder från North Sails.

Focken på peterbom och klyvare.

– ny akterspegel, skarndäck och reling (Tack Harry & Petter)

 

 

 

Båtdata

Ägare Per-Anders Forsfält
Anrop 070-225 45 43, VHF SC3548
Båttyp Ö8
Byggnadsår 1949
Konstruktör Tore Holm
Varv Holms Yachtvarv
Ort Gamleby
Löa 11,14 m
Lwl 7,92 m
Bredd 2,55 m
Djupgående 1,76 m
Deplacement 5,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda (masthead)
Segelyta(stor+fock) 56,8 kvm
Tecken i seglet Ö8, S17
Motor Nanni 21hk
Sommarhamn Oskarshamn
Vinterplats Oskarshamn