Flush

FlushFlush byggdes 1933 på Rödösunds varv i Karlsborg. Harry Becker var konstruktör och det var den första av tre sexor som han ritade. Beställare var ett konsortium på Västkusten. 1934 reviderades R-regeln, varvid man till nästa säsong byggde om kölpartiet till något djupare köl även i framkant. Karaktäristiskt för konstruktionen är att den är smal med ännu smalare ändskepp. Oklart hur Becker tänkte med konstruktionen men den verkar göra förhållandevis litet motstånd i krabb sjö och lite vind men gjorde den knappast styvare.

I 42 år har familjen haft Flush. Har inte mycket koll på historien innan. Inför varje säsong har renoveringsarbete utförts. Den då svampiga kölplankan av ek är utbytt till en plåt i rostfritt syrafast stål. Ett arbete som vi själva kunde utföra och som förstärkt övergången mellan mast och köl avsevärt.

Flush har huvudsakligen använts som semesterbåt och barnkammare för våra döttrar. Inspirerade av kaptenens egen barndom i tidigare sexa där vädret kunde upplevas både uppifrån och underifrån. Efter en ungdomsperiod i ett opersonligt plastmonster blev längtan stark tillbaka till en välseglande jakt som även gick att se på utan kväljningar. Som en riktig seglare behöll jag båten och i stället byttes partners ut, tills den rätta med sjöben dök upp och nu har även barnen vuxit upp så det räcker till en hel besättning.

Omständigheter har gjort att Flush blivit kvar på land sju av de senaste åtta åren. Det i sig har inte bekymrat oss, då vi haft andra intressen och andra flytetyg av annan karaktär att utforska skärgården med. Nu trycker det på i seglargenerna och vi hoppas på en fin seglingssommar 2021 då planen är att haka på en del av det intressanta program som SYS presenterar.

Båtdata

Ägare Jonas Lindberg
Anrop 070-787 09 23
Båttyp 6mR
Byggnadsår 1933
Konstruktör Harry Becker
Varv Rödösund
Ort Karlsborg
Löa 11,45 m
Lwl 7,2 m
Bredd 1,76 m
Djupgående 1,67 m
Deplacement 4,2 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda (aluminium)
Segelyta(stor+fock) 44,5 kvm
Tecken i seglet 6, S25
Motor Vire 12 hk inombordare
Sommarhamn Baggenstäket
Vinterplats Saltsjö-Boo