X

50KK X

X beställdes av fabrikör Harry Lychou som med båten ville visa något extraordinärt under olympiaregattan 1912. Inför den stod en debatt om segling som olympisk gren. Arrangörerna funderade allvarligt på att stryka den, dels med hänsyn till det dåliga deltagandet under London-olympiaden 1908, dels på grund av osäkerhet om svenskarna skulle klara evenemanget. August Plym tillfrågades om saken av svenska journalister och svarade att han förmodade att den olympiska kommittén bestod av män som var kapabla att själva avgöra frågan. Nåväl, segling skulle det till slut bli och kommittén uppdrog något överraskande åt KSSS och inte åt någon nationell svensk organisation att arrangera tävlingarna.

De olympiska medaljerna stod på spel i R-klasserna men därutöver startade en rad andra klasser, bland dem 50 kvm kappseglare. Där hörde X hemma. Hon gjorde också stor lycka och skenade iväg likt en ångbåt. Ja, hon var så framgångsrik att hon kom att kallas Silvertjuven.

1916 sålde Lychou båten till herrar Per Rinman och Karl Steen i SS Brunnsviken. Dessa sålde båten vidare 1918 till en landsflyktig rysk prins via en bulvan på NK. Men prinsen fick brått att göra sig av med båten efter vissa händelser i sitt hemland. Han ställde kosan till Argentina för gott. X låg sedan upplagd några år innan hon hösten 1922 såldes till August Andersson i Nyköping.

En mörk höstkväll 1968 satt kusinerna Hats Hådell och Tomas Järnmark på något näringsställe i nämnda stad och snackade om GYS och gamla yachter. Då inträder på arenan något av stadens ”byfån” (Hådells egna ord), lyssnar på samtalet och lägger sig i: ”Jag vet var det ligger en sån där gammal båt nere på varvet me sån´t där konstigt gammalt segel”. Hådell & Järnmark var totalt ointresserade, snarast lite irriterade av den nyes inlägg. Men gud ske lov stod byfånen på sig. Nästa dag släpade han med sig nämnda herrar till Nyköpings SS:s varv. De häpnade över vad de såg. X var upptäckt och köptes kontant för 4.000 kronor som betalades av GYS kassör Björn Enquist.

Ett konsortium med tio delägare bildades för X bevarande. Många och stormiga möten hölls men inget hände till båtens förmån. En kulen dag smög sig herrar Stor-Johan och Bokis ner till GYS-varvet där X nu låg. De började bända och slita i dödträet, vilket var minst sagt murket och dolt av påspikade kopparplåtar. Det blev som det blev, plötsligt var kölbultarna synliga, avsevärt rostskadade. Rätt som de höll på föll kölen platt mot betonggolvet. När kostnadsförslaget för renoveringen var klart svalnade snabbt intresset hos många av konsortiemedlemmarna. Men 1972 tog arbetena fart. 90 procent av undervattenskroppen byttes ut och Bokis brorsa gjorde nya kölbultar. Året efter lades nytt däck av breda mahognyplank. Senare har ytterligare en del gjorts och X seglar idag helt i orginalskick. en av de mest extrema racers som byggts i vårt land. Finns lovord tillräckligt att prisa en sådan insats?

Mycket är känt tack vare ett välvilligt öde. Under The Scandal Beauty Trophy Race på Riddarfjärden 1973 kom en äldre herre fram och frågade om båten med namnet X:et i akterspegeln byggdes 1912? Svaret blev kort: ”Ja” . -”Då är det den båt som jag var gast på 1916-18”. Han hette Johan Magnusson, Jonne. Han hade mycket att berätta om båten och unika bilder. Det är han som berättat om den ryske prinsen. Den historien har övrigt också bekräftats av Harry Lychous dotter Mejt. Jonne dog 1978 över 90 år gammal.

Stefan ”Bokis” Andersson sålde X:et 2001 till ett nytt GYS-konsortium bestående av Lars Björk, Johan Haasum och Sven Matton,. De nya ägarna kom att friska upp henne och segla henne som i forna dagar. Sedan 2005 ägs hon av Sven Matton.

Läs mer om X på skumslev.se och boken ”Rena skönheter” av Bengt Jörnstedt och Malcolm Hanes.

Ägarlängd
1912 Harry Lychou
1916 Per Rinman och Karl Steen i SS Brunnsviken
1918 Namnlös rysk prins
1922 August ”Ern-Anders” Andersson i Nyköping
1935 S. Hansson, P-A Jansson, B. Lönnbäck, Y Karlsson
1937 Benkt Blom, Bertil ”Blomberg” Bergström, Martin Hultgren, Harry ”Kikarn” Carlsson
1963 Henry Hultgren och Ulf Nilsson
1968 Ulo Vellet
1969 Konsortium i Nyköping
1969 GYS-konsortium med tio delägare. Mats Hådell, Tomas Järnmark,
Björn Enquist, Stor-Johan, Stefan ”Bokis” Andersson m.fl.
1972 Stefan ”Bokis” Andersson
2001 GYS-konsortium. Lars Björk, Johan Haasum, Sven Matton
2005 Sven Matton

Båtdata

Ägare Sven Matton
Anrop 070-590 72 48
Båttyp K 50/Fenkölsracer
Byggnadsår 1912
Konstruktör Karl Einar Sjögren
Varv Lövholmsvarvet
Ort Liljeholmen
Löa 11,98 m
Lwl 7 m
Bredd 2,36 m
Djupgående 1,63 m
Deplacement 2 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Mahogny
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) 50 kvm
Tecken i seglet X
Motor
Sommarhamn Ornö
Vinterplats Ornö