Primula

Primula-webb

S/Y Primula (Gullviva) beställdes av direktör Per Lidell hos Neglinge Båthem i Saltsjöbaden 1896 efter ritningar av Carl Smith och byggdes på Neglinge Båthem. Varvet köptes 1903-04 av August Plym med Stockholms Båtbyggeri AB, men kom att i folkmun bli mera känt som Neglinge Varvet i Sverige och övriga världen.

I KSSS årsböcker är hon registrerad på beställaren till och med 1907. 1908-09 på Grefve Hamilton, men sedan är hon borta ur KSSS. 1937 dyker hon upp på bild i ”En bok om segling” som är utgiven av Norrköpings SS som firade 50-årsjubileum 1937.

Primulas konstruktör Carl Smith (1843-1928) var kanotsportman, kommendör och blev den främste pionjären för kanotsporten i Sverige. Han gjorde även mycket för den svenska segelsporten under sitt 85-åriga liv. 1871 inköpte han sin första kanot på Malta, vilket medförde att han kom att konstruera och bygga en mängd olika kanottyper. Genom sin verksamhet som konstruktör, byggare och skribent kom han att väcka och sprida ett stort intresse för kanotsporten.

Som skribent kom han att medverka i Balks Idrottsbok, Tidning För Idrott och Ny Tidning För Idrott samt av bl.a. Båtseglareordbok (1899) och Mina båtar och kanoter (1912).

S/Y Primula kom storleksmässigt att bli en av Carl Smiths större konstruktioner.

Båtdata

Ägare Bo Berg & Ulf Hinders
Anrop 070-738 82 46
Båttyp Kutter
Byggnadsår 1896
Konstruktör Carl Smith
Varv Neglinge Båthem
Ort Saltsjöbaden
Löa 6,15 m
Lwl 5 m
Bredd 2,02 m
Djupgående 0,82 m
Deplacement 1,48 ton
Material i skrov Ek/furu
Däck Teak
Riggtyp Gaffel/kutter
Segelyta(stor+fock) 34 kvm
Tecken i seglet
Motor Nej
Sommarhamn Washolmen
Vinterplats Lilla Tanto