Kajsa

Kajsa_600

Kajsa är en spetsgattad havskryssare (koster) ritad av Tore Herlin 1937 för ett konsortium som kallade sig Swedish Yachts. Hon byggdes på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn och var klar 1938. Avsikten med såväl konstruktionen som bygget var en cruiser som var tänkt för export till Storbritannien. På grund av andra världskrigets utbrott 1939 blev Kajsa kvar i Sverige. Sommaren 1939 ställde hon upp i Gotland runt och tilldelades KSSS hederpris till den av de minsta yachterna som seglat bäst.

Skrovet är byggt i Oregon pine på sågade och basade ekspant. Överbyggnad och inredning är i massiv mahogny. Det dukade originaldäcket finns kvar men är sedan 1970-talet täckt med ett teakdäck som är limmat och skruvat. I övrigt är Kajsa i ursprungligt utförande.

Kajsa är något större än de av Herlin ritade och mer kända båtarna Nirvana och Ariel. Linjerna i förskeppet påminner om Gladan och Falken som Tore Herlin ritade nio år senare 1946.

Vi har ägt Kajsa sedan 2010. Hon hade då legat till salu i Helsingborgs hamn över vintern och året därförinnan legat på land för installation av ny motor. Första seglatsen var att runda Sydsverige och ta oss hem till Stockholm.

Vi har sedan dess familjeseglat båten i Stockholms skärgård alla år samt gjort längre seglatser till Åland 2014, via Göta Kanal seglat norrut i Bohuslän till Hamburgsund och sedan via Danmark hem till Stockholm 2017.  Rundat Öland 2019.

Vi har under åren reparerat bordläggning, spant, roder, peke, mast, mm. Genom en omfattande behandling med linolja i kölsvinet under vintrarna har vi en tät båt underifrån. Vintern 2019-20 kommer vi att duka om rufftaken för att också få båten helt tät även uppifrån.

Ägarlängd
• 1939-           Swedish Yachts
•                      Okänd ägare i Gävle
•           -1958 Elgestad (Djursholm)
•  1958-1996 Bengt Nydell (Djursholm)
•  1996-2006 Markus af Martens & Björn Pettersson (Karlskrona)
•  2006-2008 Markus af Martens & Christel Knappe (Helsingborg)
•  2008-2010 Christel Knappe (Helsingborg)
•  2010-              Anders Wästfelt (Stockholm)

Båtdata

Ägare Anders Wästfelt
Anrop 0709-742 893
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1937/38
Konstruktör Tore Herlin
Varv Bröderna Larsson
Ort Kristinehamn
Löa 10,28m, med peke 12 m
Lwl 8,80 m
Bredd 2,95 m
Djupgående 1,8 m
Deplacement 9,8 ton
Material i skrov Oregon pine
Däck Teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 56,4 kvm
Tecken i seglet Ö8, S10
Motor Volvo Penta D2-40
Sommarhamn Karslunds Marina
Vinterplats Tufa Marin