Freja

Freja_600K6 är en 18 kvm entypsbåt konstruerad av Bröderna Ohlsson. Cirka 80 båtar har byggts genom åren, varav 54 stycken registrerats i Svenska Kosterbåtsförbundet.

Båten är ett resultat av en konstruktionstävling som SKBF utlyste i början av 40-talet. Det skulle vara en entypsbåt för kappsegling som även var beboelig.

På SKBF:s seglardag 17/12 1944 spikades bestämmelserna för K6:an.

1951 bildades K6-klubben, med mål att slå vakt om denna båttyp, arbeta för dess spridning och anordna en längre segling varje år.

Denna segling var först från Göteborg till Fredrikshamn, men flyttades sedan till Marstrand-Skagen.

Denna segling ändrades sedan till en kustsegling utmed Bohusläns kust då risken för minor fortfarande var stor på öppet hav efter kriget.

K6:an mäter sex meter över spunningen och bär 18 kvm segel, stor och fock.

Freja är en lottbåt för Strömstad SS från år 1946. Hon har också seglat under följande namn: Lassie, Amigo, Nordan samt Chris of Love

Tidigare ägare:Freja_300

Arne Ferm
Roy Lotsner
Lennart Arnäs 1954-56, som utförde en större renovering.
A Folkesson
Bengt Jansson
Claes Sandahl
Gunther Jansson köpte båten 1991, ny renovering under två år med nytt däck, ny ruff och nya segel. Döptes till Freja.

2001 köptes båten in av ett Seglargäng på Framnäs, Team Freja där jag ingår (Lennart Börjesson ). Övriga delägare: Christer Svensson, Anna Kraft, Thomas Andreasson, Kent Andreasson, Inger Henningsson, Marita Nilsson & Gerd Lundin.

Vintern 2007-2008 byttes bottenstockat, kölbultar, sambord samt nytillverkad mast. Freja har också fått nya kläder i form av nytt segelställ.

Båtdata

Ägare Lennart Börjesson, m.fl.
Anrop 0739 02 15 95
Båttyp K6
Byggnadsår 1945
Konstruktör Br. Ohlsson
Varv Erik Nilsson
Ort Öddö i Bohuslän
Löa 6,30 m
Lwl 6,10 m
Bredd 2,25 m
Djupgående 1,03 m
Deplacement 1,570 ton
Material i skrov Furu
Däck Furu
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 18 kvm
Tecken i seglet K6, 15
Motor
Sommarhamn Framnäs, Bohus Björkö
Vinterplats Göteborg