Elseli III

Elselie III är såld!

Kölplankan samt ett tiotal bottenstockar behöver bytas på min Zephyrkryssare, Elselie III. Den som är intresserad och har förmågan att ta hand om henne är välkommen att kontakta mig för ett överlåtande.
Göran Ramström 070-608 8733
Elselie III 600
Konstruktören Gustaf Plym hade för avsikt att bygga en båt som kombinerade den rymliga Östersjösexans bekvämlighet med M30:ans snabbhet och förnämliga seglingsegenskaper. Då han ville vara fri att forma båten helt efter sin egen smak togs ingen hänsyn till någon mätregel. Hösten 1945 lades en serie om fem båtar upp på Neglingevarvet. Samtliga finns kvar.

Denna båt som är nr 1 beställdes omgående av KSSS för att lottas ut vid båtutställningen 1946. I samband med utlottningen ordnades även en pristävlan om lämpligt namn på båttypen, vilket blev Zephyrkryssare. Konstruktören hade dock själv fattat tycke för båten och då det visade sig att vinnaren John Jönsson ej var seglare kunde han köpa tillbaka båten. Gustaf Plym ägde och seglade sedan båten som han registrerade i KSSS under namnet Elseli III efter sin hustru (nr 1 får man förmoda).

Ägarlängd:
Lottvinnaren John Jönsson
Gustaf Plym, 1946 – 1956
Carl-Olof Oldfelt, 1956-1966
Sven Oldfelt, Resarö. 1966-1974
Anders Dahlskog, Vaxholm. 1974-1978
Karl Tingström, Valdemarsvik. 1978-1989
Jenny Agger, Vaxholm. 1990-2000
Göran Ramström, Vaxholm. 2000 – 2022

Elseli III

Båtdata

Ägare Göran Ramström
Anrop 070-6088733
Båttyp Zephyrkryssare
Byggnadsår 1946
Konstruktör Gustav Plym
Varv Neglingevarvet
Ort Saltsjöbaden
Löa 11,07 m
Lwl 7,1 m
Bredd 2,32 m
Djupgående 1,55 m
Deplacement 3,2 ton
Material i skrov Furu
Däck Teak
Riggtyp
Segelyta(stor+fock) 37 kvm
Tecken i seglet Z S-1
Motor Utombordare
Sommarhamn Vaxholm
Vinterplats Vaxholm