Ellinor

 

Ellinor_600
Då viskar var våg som längs skutsidan går…
…Ellinor, Ellinor, Ellinor! Så sjunger jag, när jag ligger stilla för ankar och boj
och vilar från helgens seglats i min koj.

Sommaren 2016 åkte jag för att hämta hem henne till sin nya hemmahamn, Saxemara Båtvarv. Folkbåten Elinore, F-443, vars skrov byggdes på Ryhls varv i Åhus, och vars överbygge förfärdigades av Axel Jacobsson, också han från Åhus.

I september 2016 drogs hon in på slipen i Saxemaras Varvshall för att genomgå totalrenovering. Nysjösättningsdatum är preliminärt 1 augusti 2017.

Båtdata

Ägare Niklas Nyström
Anrop 0738-107 730
Båttyp Nordisk Folkbåt
Byggnadsår 1956
Konstruktör Tord Sunden
Varv Ryhl
Ort Ryhl
Löa 7,64 m
Lwl 6,0 m
Bredd 2,11 m
Djupgående 1,20 m
Deplacement 2 ton
Material i skrov Lärk
Däck Lärk
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 24 kvm
Tecken i seglet F443
Motor Utbordare
Sommarhamn Saxemara
Vinterplats Saxemara