Ellen

Ellen-webb

Ellen är en så kallad catboat, byggd i Göteborg år 1896 efter engelska ritningar. Catboat är en amerikansk båttyp, utvecklad av båtbyggare i New England under slutet av 1800-talet och snabbt populär för sin snabbhet och enkla manövrering. Båtens breda och flacka skrov utan köl (catboats har centerbord) kunde båten också stå stadigt på de långgrunda bottnarna när ebben kom. Catboats finns i alla storlekar och byggdes, och byggs, både som bruksbåtar och nöjesbåtar, alla med en sak gemensamt, masten står längst fram!

Förste ägare
Ellen byggdes på uppdrag av ingenjör Rudolf Lilljeqvist och bär än idag hans hustrus namn. Lilljeqvist arbetade mycket i Storbritannien under slutet av 1800-talet. Han var bland annat med och konstruerade den berömda bron Firth of Forth i Skottland. När ingenjör Lilljeqvist vände hem hade han en ide som skulle växa till en industri. Han skulle tillverka kemikalier med hjälp av elektricitet. För detta behövde han ett bra vattenfall som kunde driva kraftiga generatorer. Han fastnade för de outbyggda fallen i Bengtsfors i Dalsland, vid den stora sjön Lelångens utlopp. Båten låg till en början i Lelång, men flyttade ned till Laxsjön när Lilljeqvist köpte herrgården Baldersnäs år 1910. Där låg båten och seglades av barn och vänner in till 1950-talet, då intresset för den då gistna båten började svalna.

Till sist sjönk Ellen i herrgårdens lilla hamn. Där låg hon till allmän otrevnad tills arrendatorn på gården på 60-talet kom sig för ett bärgningsförsök. Han dök ned och fäste ena änden av en kätting i stäven. Den andra sattes i traktorn, och med ett ryck var stäven lossbruten. I ett nytt försök slogs kättingen om ruffen, med resultatet att ruffen slets loss! Nu återstod bara att muddra kättingen under skrovet som på Vasa och till slut kunde båten släpas efter traktorn in under ett tak ute på ett gärde. Där låg båten ända tills tålamodet tröt än en gång. Nu var det tidigt 80-tal, och eländet skulle eldas upp.

Men alldeles innan bilan föll fick Robert Jansson i Långbron, en av de män som mindes sin barndoms segelturer med Ellen, chansen att rycka henne ur dödens käftar. Men det var vinter, och fanns ingen annan råd än att lyfta henne från backen med kraftiga vajrar spända till takstolarna. Med ett brak lossnade båten från tjälen, men då satt bottenstocken kvar. Det var detta vrak Jansson satte igång att renovera. Efter oräkneliga timmar var båten sjöklar igen. För att dela på bördorna med underhållet skapades en litet båtsällskap som till en början höll henne kvar i Baldersnäs hamn. Men Dalslands kanal blev med åren allt för välkända vatten och av sällskapets aktiva medlemmar fanns till slut bara två, Kolbjörn och Rasmus Waern, som i början på 90-talet seglade ned henne till Göteborg och västkusten. 1997 följde Ellen med Rasmus Waern till Stockholm.

Förändringar
Under årens lopp har en del ändringar på båten gjorts. Riggen var ursprungligen försedd med ett stort, i det närmast triangulärt segel med en gaffel nästan parallell med den korta masten, en så kallad gunterrigg. Se bilden ovan. Den väldiga bommen sköt ut långt akter om farkosten, vilket gav båten ett säreget utseende men mycket goda lättvindsegenskaper. 1915 flyttades masten bakåt och riggen kompletterades med ett bogspröt och försegel. I samband med renoveringen flyttades centerbordstrumman ned under båten, vilket gav den mer utpräglade kölbåtsegenskaper. Vinsten var ett ökat utrymme i sittbrunnen och ett slut på problemen med läckage vid trumman. För några år sedan flyttades masten tillbaka till sin ursprungliga placering, och båten ser numera åter ut som en äkta ”cat”.

(De historiska uppgifterna om båten är huvudsakligen från Robert Jansson, Dals Långed, som i sin tur fick dem från Åke Lilljeqvist, son till Rudolf L.)

En ny renovering påbörjades vintern 2002, vilken bland annat innebär att däck och skarndäck bytts ut.

Johan Rydén köpte Ellen hösten 2003. Ellen kommer att finnas i Rättvik, Siljan, i två år och därefter återföras till Bromma och Mälaren. Skrivet har tätats och målats om och ruffen upprustats samt utrustats med belysning och kök. Eventuellt kommer ett bogspröt att monteras efter amerikanska förebilder från 1890-talet.

Båtdata

Ägare Johan Rydén
Anrop 070-751 71 40
Båttyp Catboat /Una boat
Byggnadsår 1896
Konstruktör ?
Varv Okänt varv i Göteborg
Ort Göteborg
Löa 7 m
Lwl 6 m
Bredd 2,6 m
Djupgående 0,8 m
Deplacement 2 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine, svart nåt
Riggtyp Gaffelrigg
Segelyta(stor+fock) 29 kvm
Tecken i seglet
Motor Utombordare Seagull 102 Long
Sommarhamn Rättviks båtklubb Piraten
Vinterplats Rättvik