<h3>Eleonor</h3>

eleonor-webb

Särklass A och B är de första riktiga konstruktionsklasserna i den svenska segelsporten. De lanserades 1905 av SS Aeolus i Göteborg med syfte att skapa en livsduglig kappseglingssport för mindre, relativt billiga båtar. Särklasserna vann snart i popularitet. Över hundra båtar byggdes, de flesta på västkusten.
Särklasserna var enkla konstruktionsregler med få men avgörande begränsningar. Bland annat var längden begränsad vilket ledde till lådformade båtar med tvärt avhuggna akterskepp.

1906 kom den internationella R-regeln och två år senare den svenska skärgårdskryssarregeln. Båda dessa fick stora klasser varför intresset för särklass A och B försvann.

Tidigare ägaren Rolf Bjurström i Södertälje gjorde en genomgripande renovering. Om hennes tidiga historia är dock inget känt.

Sedan 1995 har hon varit i familjen Röings vård. 2006 lades epoximatta på skrovet som håller båten tät, underlättar underhåll och sjösättning. Hon har löpande underhållits, vårdats och använts av familjen.

Båtdata

Ägare Eva Röing
Anrop 076-8030740
Båttyp Särklass B
Byggnadsår 1913
Konstruktör
Varv
Ort Västkusten
Löa 8,4 m
Lwl 6,8 m
Bredd 2,3 m
Djupgående 1,3 m
Deplacement 1,9 ton
Material i skrov Furu på ek
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 40 kvm
Tecken i seglet
Motor Utombordare
Sommarhamn Jungfrusund, Ekerö
Vinterplats Jungfrusund, Ekerö