Aziza

Aziza_600Aziza beställdes av Edward Cederlund Jr, punschkungens son och byggdes 1894 av det nystartade Stockholms Båtbyggeri på Liljeholmen, vilket Cederlund även var med om att starta hösten 1893. Hon ritades av Axel Nygren och mätte 1,3 enligt kubregeln.

Under 1800-talets sista år var hon vass på kappseglingsbanorna och seglade bland annat hem 18 pallplaceringar på 20 starter med Georg Tempelman vid rodret. Tempelman äger Aziza mellan 1895 och 1900 då han säljer till grosshandlare Hans Hansen.

Hansen säljer 1906 till kontorschef Otto Rooth och från hans tid som ägare finns en filt broderad med ”Aziza” bevarad.

1918-1934 är det okänt vem som äger henne men 1934 tar sjökapten Anders Edgren vid.
Han förser henne med ruff och en modernare rigg. Möjligen på Stockholms Båtbyggeri som nu ligger i Neglinge sedan Liljeholmsvarvet brann 1904. Det är dock obekräftat.

1943 köps hon av direktör Emanuel Söderström och finns i KSSS till 1946 då hennes öde än en gång är okänt till 1976. Då ägs hon av Ivar Johansson-Ahlvengren i elva år tills han säljer vidare. På vägen byter han delar av akterskeppet som blivit dåligt.

Januari till maj 1987 ägs hon av snickare Mikael Sjögren innan han säljer till Stefan Iwanowski och Ewa Wånggren. Stefan och Ewa vårdar henne ömt och mycket blir renoverat och bytt såsom ny kölplanka och bordläggning, många spant, både stål och basade. Hon får även ny gaffelrigg enligt originalritningar, med tillhörande segel. Kapell och duken på rufftaket med mera.

I stort sett hela historien såsom den ser ut ovan blir även den nedtecknad.
Från mitten på 90-talet är Ewa ensam ägare och renoverar vidare.

Våren 2016 får vi upp ögonen för Aziza och blir förälskade. Efter samtal med Ewa bestämmer vi oss för att köpa henne. Vi har haft många fina seglingar i Stockholms skärgård och Aziza är en fantastiskt välseglande liten båt.

 

Båtdata

Ägare Calle Thorné och Helena Svensk
Anrop 0730-82 76 64
Båttyp Kubregeln
Byggnadsår 1894
Konstruktör Axel Nygren
Varv Stockholms Båtbyggeri
Ort Liljeholmen
Löa 8,03 m
Lwl 5,13 m
Bredd 1,97 m
Djupgående 1,04 m
Deplacement 1,5 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) 32 kvm
Tecken i seglet
Motor Utombordare
Sommarhamn Ängsvik, Värmdö
Vinterplats Värmdö