Vindil

Båten är utförligt beskriven i SXK:s årsbok från 1940 (s 131-146).

Båtdata

Ägare Dan Borgström
Anrop 070-523 70 80
Båttyp Kustkryssare
Byggnadsår 1939
Konstruktör Åke Améen
Varv Karlsro Båtvarv
Ort
Löa 11,75 m
Lwl 8,46 m
Bredd 2.40 m
Djupgående 1,66 m
Deplacement 5,8 ton
Material i skrov Hondurasmahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 48 kvm
Tecken i seglet KR, S25
Motor
Sommarhamn
Vinterplats