Mayflower

mayflower_600

Mayflower är ett amatörbygge av Johan Mejdal som var vän med Åke Améen. Mejdal byggde båten hemma på tomten på Skurusundsvägen 84 under överinseende av Åke Améen som bodde i närheten. Båten är tydligt inspirerad av Olin Stephens konstruktion ”Dorade” som med konstruktören vid rodret vann Transatlantic race 1932. 

Mejdal var verkmästare på Bolinder & Munktell i Nacka och ansågs vara en mycket skicklig båtbyggare. Båten är också mycket välbyggd. Detta märks bland annat på bordläggningen som är nåtlimmad och skarvad med så kallade långlaskar samt på de kraftiga lamellimmade spanten. 

Båten hade från början trärigg med en 17 m hög stormast. När man seglade 48-timmars – en seglingsform som Améen var upphovsman till – stod man till fotknölarna i vatten i sittbrunnen redan när det blåste kring 10 m/s. Améen deltog i flera 48-timmarsseglingar med båten. 

I början av 70-talet såldes Mayflower till dåvarande Volvodirektören Ulf G. Lindén – känd som Gyllenhammars torped. Lindén lät bygga om henne med bland annat toalett och garderob mellan skansen och salongen. Samtidigt utrustades båten med Proctors lättmetallrigg av samma typ som satt på den första Whitbreadvinnaren, Swan 65:an Sayula II. Även motorn byttes ut mot en trecylindrig diesel som placerades under kojerna i skansen och drev propellern via ett hydraulaggregat. 

När Lindén skulle hämta den färdigrenoverade båten och vred om startnyckeln började båten brinna. Orsaken var att maskinrummet var nyfernissat och fyllt av eldfarliga ångor som antändes av gnistor från startmotorn. Branden kunde släckas först sedan den spritt sig ända till storseglet. Det var bara för varvet att börja om på nytt.

Båten har nu en mycket vacker inredning som har liknats vid en 1:a klass tågkupé från sekelskiftet. Lindén tappade intresset för båten efter branden och sålde den 1975 till Carl-Johan Hildebrand som en tid var hamnkapten på Hunduddens varv på Djurgården i Stockholm. 1989 köptes båten av Janne Wiehager som på hösten 1997 sålde den till Bo Forslund. Mayflower har sen dess fått ett nytt ställ från Gransegel och en genomgående upprustning har tagit fart. Under vintern 2009 har en ny motor installerats.

Efter några års uppehåll har däcket bytts i sin helhet. Det blev två lager 10 mm vattenfast plyfa med 5 mm Oregon pine på toppen. Allt är limmat med epoxi. Skrovet är helt genomgånget med lister som frästs in i nåten där behov funnits. Dessutom lades en 60-grams duk upp till vattenlinjen. Båten är numera helt styv i skrovet.

 

 

Båtdata

Ägare Bo Forslund
Anrop 070-579 49 25
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1957
Konstruktör Åke Améen
Varv Amatörbygge
Ort Skurusundet, Stockholm
Löa 12,5 m
Lwl 8,85 m
Bredd 2,67 m
Djupgående 1,9 m
Deplacement 7,5 ton
Material i skrov Mahogny på ek
Däck Plyfa/Oregon pine
Riggtyp Yawl
Segelyta(stor+fock) 75 kvm
Tecken i seglet KR 631
Motor RRUN 37 hkr
Sommarhamn Fälludden
Vinterplats Örnsköldsvik