Lindagull

Lindagull_600

Beställaren Einar Ekholm ägde S8 Moana. Han skrev även en artikel i Seglarbladet år 1940 om Nordiska kryssarklassens utveckling.

Jag köpte henne 2014. Hon låg då på Hundudden i Stockholm där de förra ägarna påbörjat ett omfattande renoveringsarbete. Man hade bl a bytt 50 st spant som lamellimmats.
Nu ligger hon vid en hölada i Hälsingland, masten på en loge, nedmonterad inredning inne i höladan.

Hösten 2019 har Lindagull fått ny kölplanka, ny roderstäv samt delar av förstäv utbytt liksom sex nya bottenstockar.

Arbetet fortsätter närmast med ytterligare sex bottenstockar och återmontering av köl.
Renoveringen fortsätter som en hobby i mån av tid dock med målet att småningom få sätta segel.

Sjösättningsår är inte planerad.

Vill man följa renoveringen i bilder kan man gå in på www.nordiskkryssare.org.

Lindagull 2019_600

Båtdata

Ägare Per Eriksson
Anrop 073-802 20 19
Båttyp Nordisk Kryssare 5 1/2
Byggnadsår 1950
Konstruktör Tore Holm
Varv Westins Varv
Ort Mönsterås
Löa 10,69 m
Lwl 7,60 m
Bredd 2,20 m
Djupgående m
Deplacement ton
Material i skrov Hondurasmahogny
Däck
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) kvm
Tecken i seglet 5 1/2, S29
Motor
Sommarhamn
Vinterplats