Elske

Elske-webb

En känd amerikansk seglarprofil, Arthur Wulschlager, gav Sparkman & Stephens i uppdrag att rita Elske efter att framgångsrikt ha fått kappsegla på den kända svenska Fastnet racevinnaren Anitra. Han ville ha en systerbåt till Anitra, dock anpassad till de nyare IOR reglerna. Byggordern lades hos det danska varvet Walsted i Turö, Danmark, kända för sin mångåriga träbåtskompetens.

Efter sjösättning tävlade Elske framgångsrikt i många havskappseglingar på den amerikanska ostkusten. Ett flertal race, ”Newport to Bermuda” men även transatlantiska tävlingar hann det bli, innan hon av ägarens åldersskäl sedan såldes vidare.

1991 hittades hon och köptes av den svenska entreprenören Sven Hagander som likaledes hade kappseglat många gånger på Anitra. Hon återbördades då från USA till Walsted för att totalrenoveras, vilket genomfördes 1992/93 av sin tidigare skapare Thorvald Walsted, personligen.

Sedan dess har Elske främst seglat i europeiska vatten tills hon 2007 togs över av nästa generation, Bengt Hagander, som främst seglar henne med utgångspunkt i Stockholms skärgård. Idag kan man ofta se henne kappseglas i de stora svenska ostkusttävlingarna för klassiska båtar och då oftast i tävling med sin systerbåt Anitra.

Båtdata

Ägare Bengt Hagander
Anrop 0702555040
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1965
Konstruktör Sparkman & Stephens
Varv Walsteds Danmark
Ort Danmark
Löa 14,67 m
Lwl 0 m
Bredd 3,61 m
Djupgående 2,14 m
Deplacement 15,22 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Yawl
Segelyta(stor+fock) 125 kvm
Tecken i seglet SWE 118
Motor Perkins M65
Sommarhamn Djursholm
Vinterplats Blombergs Båtvarv