Acacia

Acacia 600

Acacia designades och byggdes av Carl-Göran (CG) Crafoord och Helge Röden tillsammans med Carl-Görans hustru Eva som var syster till Helge.

Acacia ritades av Helge, som var civilingenjör i skeppsbyggnad, KTH, med målet att vinna Gotland runt i den då stora 1/2-ton klassen. Hon sjösattes 1974 och seglad direkt efter sjösättningen sitt första Gotland runt.

CG, Eva och Helge var framgångsrika havskappseglare på 60- och 70-talen, tidigare också tillsammans med Eva och Helges far Sture Rödén (med Staika III och IV).

Idag seglas hon framför allt av Eva och CG:s dotter Madeleine, och deltar ibland i lokala Vindö runt-seglingen. Hon är i gott bruksskick.

Familjen har som mål att framgångsrikt delta i Gotland runt 2024, då båten fyller 50.

Båtdata

Ägare Madeleine Westberg
Anrop 070-711 34 34
Båttyp 1/2-ton (IOR)
Byggnadsår 1974
Konstruktör Helge Rödén
Varv Amatörbyggd
Ort Stockholm
Löa 8,791 m
Lwl m
Bredd 2,803 m
Djupgående m
Deplacement ton
Material i skrov Kallbakad
Däck Plywood
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) kvm
Tecken i seglet
Motor Elmotor
Sommarhamn Sveaviken
Vinterplats Ranängen