Jag och min sambo önskar köpa en större träbåt (Vi har Larinkryssare Elisandra nu).
Främst önskas en Ö8 eller Ö10. Också en annan båt i samma storlek och skrovform går. Det skulle få vara en havskryssare.
Viktigt är ståhöjd och en skild toalett eller utrymme för att bygga ett sådant.
mvh
Tom Marsti

Tom.marsti@gmail.com. +35850 5444 847