Shorthanded-Sunbeam

Shorthanded segling blir alltmer populärt! Många gillar fördelarna med att bara segla två och kanske med en mindre uppsättning segel, vilka är lättare att hantera.

SYS erbjuder nu kappsegling i CYCS med mindre antal ombord dvs shorthanded, max 2 personer, och då få ett bättre dvs lägre SRS-tal. Fördelen är att t ex ett par, två kompisar, två generationer mm  kan vara med på kappseglingar på ett enklare sätt genom att de inte behöver ha full besättning, vilket vanligtvis behövs för att kunna segla med undanvindssegel som spinnaker eller gennaker. Shorthanded SRS-talet är lägre och ger kompensation b la för att man seglar utan undanvindsegel.

Det här är ett bra sätt att kappsegla med sin klassiska segelbåt. Det blir inte så komplicerat och man behöver inte känna sig tvungen att köpa fler/nya segel.

Inför 2018 har Svenska Seglarförbundet infört en förenkling så att man kompletterar sin årliga mätbrevsansökan med uppgifter som behövs för shorthanded. I ansökan om SRS-mätbrevet anges om alternativ segelsättning önskas för shorthand tex mindre storsegel eller mindre försegel/fock. Man kan göra en ändringsanmälan på ett befintligt mätbrev och få ett korrigerat mätbrev för shorthanded.

Till sommaren 2018 finns 6 delseglingar inom CYCS. Väljer man de tre seglingarna ”Peter Norlin Memorial”, ”Vikingaregattan” och ”Hundraårsregattan” kommer man att segla relativt korta och inte så krävande regattor samt på skyddade vatten. I kombination med att segla shorthanded får man ett bra alternativ för den som önskar ett enklare paket med lägre kostnader och som inte tar så mycket tid i anspråk.

Mer information om shorthanded finns på http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS

och på http://matbrev.svensksegling.se finns länkar för ansökan m m.