Olles Kanna 2019

Sol och 5 m/s, perfekta förhållanden för kappsegling