Kappsegling och CYCS – Classic Yacht Cup Sweden

SYS har genom åren lagt tid och kraft på kappsegling och framförallt genom deltagande i olika veteranbåtsfestivaler. De senaste åren har SYS arrangerat en vårträff i Wasahamnen kombinerat med en kappsegling Peter Norlin Memorial. Nytt för i år är att vi också arrangerar en kappsegling till Olle Appelbergs minne, Olles kanna. I år går den från Blombergs varv på Ramsö söder om Vaxholm.

Säsongen 2016 tog SYS initiativet till Sandhamnsregattan Classic  och lade fram ett förslag till KSSS. Ett sammarbete inleddes och ett storartat resultat uppnåddes med över 30 klassiska jakter som deltog i Sandhamnsregattan Classic.

Namnet på cupen är Classic Yacht Cup Sweden (CYCS), en cup för klassiska jakter som de definieras av SYS, i princip byggda i massivt trä eller nitat stål före 1970 eller ny/ombyggda enligt originalritningar. Cupen är en poängtävling med syfte att inspirera klassiska båtar till kappsegling och den seglas inom ramen för andra existerande regattor.
Den inbjudande klubben är ansvarig för planering och genomförande av regattorna. CYCS bidrar med priser för sina deltagare samt ett totalpris för säsongen.

Arbetet leds inom SYS av Per-Ola Forsgren.

 

Classic Yacht Cup Sweden med nio delseglingar
Under säsongen 2019 kommer det att ingå 9 delseglingar. Cupen har två delklasser för mindre och större båtar samt en gemensam. Gränsen för en stor båt går vid 40 fot.

Poängberäkning
Deltagande i kappsegling ger två poäng, maximalt 12 poäng.

Vinnaren i en kappsegling får en placeringspoäng som är antalet startande båtar. Efterföljande placeringar i fallande skala.

De tre bästa placeringspoängen räknas.

Placeringspoängen i klasserna för mindre och större båtar samt den gemensamma fås efter antalet båtar i respektive klass.

Fullständiga regler finns beskrivna här.
Regler