Paradox

Paradox_webb

Paradox ritades av Yngve Holm, son till Knut och bror till Tore Holm, båda kända yachtkonstruktörer och drivna skeppare i tävlingskretsar som seglade hem många fina medaljer internationellt och på hemmaplan

Paradox byggdes på Norrtälje Jakt- och Motorbåtsvarv beställd av en grosshandlare i Göteborg och sjösattes 1928. Hon var ett experiment som maximerade segelarean och beskrevs i ”Till rors” som ett mellanting mellan ett strykjärn och en ubåt under en enorm böljande segelmassa när hon debuttävlade. Inte nog med det så byggdes hon med ruff och peke i original.

Då hon inte fick tillräckligt framskjutna placeringar så riggades hon ned, peket togs bort och hon såldes som söndagsseglare. Paradox har som många andra båtar burit många namn bl.a ”Botten upp” i slutet på 40-talet då hon hade fått en betongköl istället för den dyrbara blykölen. I början på 50-talet köptes hon av herr Nils Colbing som lät gjuta en ny järnköl och modifiera fören till en ”softnose” och förlänga den med ca 1/2-metern. Nils ägde henne i ca 30 år.

En del renoveringar har utförts under åren som varit mer eller mindre lyckade, kölplankan har t.ex. skarvats med furu någon gång på 80-talet. När vi köpte Paradox år 2008 så bestämde vi oss för att segla henne först för att lära känna henne och renovera saker allt eftersom. 2014 hade vi kommit till de stora åtgärderna som byte av kölplanka, bultar, stockar och uppriktning av skrov mm som utfördes på Yachtsnickeriet vintern 2014 till våren 2016.

Då hon är gravt underriggad med 30 kvm istället för 49 kvm i krysstället så skall riggen och slutligen även den modesta inredningen åtgärdas vintern 2016/17.

Paradox seglar i Stockholms skärgård om somrarna, vinka gärna.

Båtdata

Ägare Savina Fornsäter
Anrop
Båttyp R6
Byggnadsår 1928
Konstruktör Yngve Holm
Varv Norrtälje Jakt o Motorbåtsvarv
Ort Stockholm
Löa 9,75 m
Lwl 7,3 m
Bredd 2 m
Djupgående 1,45 m
Deplacement 3,5 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet S15
Motor Liten Elmotor 0Z marin
Sommarhamn Hundudden VSS
Vinterplats Hundudden VSS