Octavia

Octavia-webb
Octavia har hittills haft ett harmoniskt liv i kärleksfull omvårdnad. Hon har flitigt brukats under långa segelsäsonger av företrädesvis folk som nått ganska mogen ålder och som skaffat de dyrköpta erfarenheterna på andra båtar.

Skrov, däck, rigg, motor, ja allt är i ungefär samma skick som när hon byggdes för mer än 50 år sedan. Stag och vant har bytts ut till rostfritt. Hållare för föregående ägares grogglas har plockats bort för att skaffa mer passande plats för mina glas och några få, smärre kompletteringar med moderniteter har gjorts för att göra livet och seglingen ombord på henne än mer njutbart. Men i det allra mesta är hon original.

Dock fick hon ny stor och fock 2001. Alla nåt under vattenlinjen limmades med epoxi 1998. Jag bör nog fortsätta med att nåtlimma också friborden som torkar i sär varje vår så att hon får små sprickor som fukt kryper in i och lyfter färgen.

Octavias förste ägare, Ing Bror Ljunggren, arbetade som inredningsarkitekt vilket mest tydligt avspeglas i en smart konstruktion för två sköna kojer. Inredningen är funktionell och trevlig men utan snickeritekniska bravurnummer. Han hade tänkt sig att segla till Skottland och Octavia byggdes därför mycket robust. Troligen kom han aldrig iväg dit men seglade Octavia i hemmavattnen till långt in på höstarna. Octavia, har berättats mig, är en av de senare av 6 -7 snarlika Ö 8:or som Jac Iversen ritade.

När Bror Ljunggren blev riktigt gammal hade nästa ägare, Ingvar Ryvik, redan lagt ut krokar och erbjöds att köpa Octavia 1970. Han och hans fru ägde henne fram till 1987. Under den tiden hade hon namnet Gileka. Ingvar Ryvik förefaller varit synnerligen kunnig och omsorgsfull i omvårdnaden av båten. Familjen Ryvik seglade mycken tid och deras längsta resa gick till Bornholm.

Därefter ägdes hon av Leif Schwan som seglade med fru och två småbarn. Barnen till trots förblev Octavia som en salongsmöbel. Octavia annonserades till salu när familjen Schwan skulle flytta utomlands 1996. Av spekulanterna utvaldes jag för att jag är så gammal och därför kunde förväntas ta ansvar för det kulturarv hon är.

Octavia har nu sin hemmahamn längst ut på Tyresö. Hon seglas mycket och våra turer går mest till Stockholms ytterskärgårdar.

Min ambition är att hålla Octavia i möbelskick men inte som strikt museiföremål. Med det gamla som tydlig grund ska hon kunna ytterligare förskönas och förbättras med de möjligheter som varje ny tid kan ge. Hon ska leva i skönhet och glädje.

Båtdata

Ägare Agne Sjeldrup
Anrop 070-562 29 04
Båttyp Ö8
Byggnadsår 1948
Konstruktör Jac M Iversen
Varv Blynäsvarvet
Ort Vaxholm
Löa 9,33 m
Lwl 7,3 m
Bredd 2,32 m
Djupgående 1,5 m
Deplacement 4,4 ton
Material i skrov Furu på ek
Däck Masonit på gran
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 35 kvm
Tecken i seglet Ö8, S20
Motor Albin O2
Sommarhamn Nävekvarn
Vinterplats Koppartorp