Vindöga

Vindöga-webb

Vindöga, det namn hon burit hela sitt liv, ritades och byggdes på beställning av arkitekt Kjell Wretling, då (1953) stadsarkitekt i Umeå. Båten ritades för den grunda Umeåskärgården och sticker därför inte mer än ca 1,15 m. Enligt uppgift av Wretling var båten ursprungligen ritad med akterspegel, men eftersom Wretling ville ha en spetsgattad båt fick Enderlein rita om häcken. Resultatet blev mycket vackert. Jag övertog båten vintern 1984 -85. Wretling hade fyllt 80 år och insåg mycket motvilligt att han inte orkade längre.

Efter några år, omkring 1990, började sprickorna i den fernissade bordläggningens ekkravell skämma utseendet, och efter mycken vånda satte jag igång att nåtlimma bordläggningen, lyckligt ovetande om de av Thomas Larsson påtalade svårigheterna att epoxilimma ek. Arbetet tog två hela somrar och resultatet blev trots allt bra. Bordläggningen är fortfarande fernissad och ytfinishen är sådan att sjösättningsgänget står och gapar… Tyvärr har det spruckit upp igen på några ställen, troligen på grund av att båten stod på land nästan en hel varm sommar i mitten av 90-talet.

Då var det nämligen dags för nästa stora åtgärd – däcket. Den ursprungliga bomullsduken (mycket kraftig) ovanpå plywooddäcket hade börjat murkna och spricka på grund av dold vatteninträngning. Valet stod mellan att duka om, inklusive nytillverkning av de profilerade kantlisterna i mahogny, eller att lägga ett teakdäck. Det blev teak och två somrars arbete ännu en gång. Men snyggt blev det och tätt har det hållit (hittills, peppar, peppar…).

2001 var det dags igen. Efter sjösättningen visade det sig att den trogna MD2:an från 1968 inte längre var att lita på och att reparation inte var ett realistiskt alternativ. Via internetkontakt inköptes en begagnad MD11C från Vänern, sötvattenkyld och i god kondition. Tyvärr tvingade ändrade mått på VP:s motorfästen fram en total ombyggnad av hela motorinstallationen under vintern/våren 2001-2002, inklusive byte av fyra par ekspant till dito stål för att alls få plats med den nya motorn.

Båtdata

Ägare Thomas Nordberg
Anrop 070-713 57 54
Båttyp Koster
Byggnadsår 1953
Konstruktör Olle Enderlein
Varv
Ort Umeå
Löa 8,22 m
Lwl 0 m
Bredd 2,6 m
Djupgående 1,15 m
Deplacement 4 ton
Material i skrov Ek
Däck Teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet
Motor MD11C
Sommarhamn Flaxenvik
Vinterplats TBK Åkersberga