Tintomara

Tintomara_600

Innan Tintomara hunnit sjösättas beskrevs hon i Till Rors nr 15 1948 i ganska träffande ordalag: ”Den som emellertid vill ha en häckbåt och har råd att lägga ner den extra utgiften kan erhålla en så tilltalande skapelse som denna, ritad av ingenjör Knud H. Reimers. Kustkryssaren torde i sin storlek närma sig idealet vad linjer, rymlighet och sjövärdighet beträffar. Genom de långa överhängen och det relativt korta lateralplanet blir den också lättrörlig och snabb.” I artikeln påpekas och släktskapet med KR120 Winnie: ”En vackrare båt än denna kan svårligen skapas. Den är närmast identisk med Winnie publicerad i dessa spalter nr 28/47”

Tintomara beställdes av konsthandlaren Tore Gerschman och döptes till Cherie men kärleken blev kortvarig och redan efter ett år så såldes hon vidare. Från 1950 till 1968 saknas ägaruppgifter annat än att de som haft henne tagit väl hand om henne. Någon gång efter 1968 döptes hon också om till Tintomara. På 80-talet kapades bommen med en halvmeter för att få bättre balans.

I på Kryss & Till Rors n°8 1986 jämfördes hon med moderna familjebåtar med slutsatsen att hon stod sig väl mot nyare konkurrenter. Vi köpte henne just som familjebåt. 2001 flyttade vi till Belgien och sålde då vår Särklass A men tre år senare sög det i seglartarmen och i glappet mellan en husförsäljning i Sverige och husköp i Belgien med vad det innebär av tillfälligt goda finanser och grumlat omdöme slog vi till på denna i jämförelse med Särklass A:n riktiga lyxbåt. De första åren seglade vi med alla sex barnen och en setter, mest i Stockholms skärgård men också till Gotland och Finland. I skolan i Belgien skröt vårt yngsta barn med att vi hade två toaletter – en röd & en grön hink. Med tiden har besättningen dock tunnats ut och snart är det bara hunden som vill följa med.

Att bo utomlands och ha träbåt är inte helt idealiskt och vi har inte gjort några större arbeten på båten förutom att slänga ut den hopplösa Färe-Götan och efter några motorfria år installera en inombordselmotor, något vi aldrig ångrat. Hon har också fått nya segel. Nu måste dock något göras åt det uttjänta teakdäcket som redan en tidigare ägare lackat för att få det tätt.

Båtdata

Ägare Christian Svanfeldt
Anrop +32 478832140
Båttyp Kustkryssare
Byggnadsår 1948
Konstruktör Knud H Reimers
Varv Williams
Ort Motala
Löa 12,75 m
Lwl 7,75 m
Bredd 2,45 m
Djupgående 1,70 m
Deplacement 5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Bermuda (3/4)
Segelyta(stor+fock) 47 kvm
Tecken i seglet KR, S80
Motor OZeco Drive
Sommarhamn Abborrudden, Nämdö
Vinterplats Skraggen