Diana

Diana-webb

Diana beställdes av direktör Sigurd Golje som hade mycket bestämda åsikter om hur hans drömbåt skulle se ut. Åke Améen hade året innan ritat S´Marianne av Torö, som Golje tyckte mycket om, men hans drömbåt skulle vara något längre.

S´Marianne hade kanothäck men Golje tyckte att den vanliga häcken var snyggare varför Diana byggdes med skärgårdens kanske minsta häck i förhållande till båtens storlek.

Diana var en mycket snabb båt. År 1939 vann hon sin klass i Gotland runt och det året seglade paret Golje tillsammans med Åke och Barbro Améen till Tallin. Senare byggdes dock kölen på, varvid Diana blev stadigare men något långsammare.

Goljes hade kvar Diana fram till år 1962. Vem som ägde henne efter detta vet vi inte. När vi köpte henne 1988 bar hon tydliga spår av många olika ägares försök till förbättringar. Under vår tid med Diana, som troligen aldrig bytt namn, har hon renoverats bit för bit: sittbrunn, roder, översta bordet/skarndäck/reling, med mera

Båtdata

Ägare Göran Karlsson
Anrop 070-359 20 84
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1936
Konstruktör Åke Améen
Varv Alholmens varv
Ort Norrköping
Löa 13,72 m
Lwl 10,07 m
Bredd 2,65 m
Djupgående 2,2 m
Deplacement 10 ton
Material i skrov Mahogny & ek
Däck Oregon pine
Riggtyp Yawl
Segelyta(stor+fock) 80 kvm
Tecken i seglet KR, S11
Motor Yanmar 33 hk
Sommarhamn Stjärnholmsviken, Nyköping
Vinterplats Tufa marin