Cobra

Cobra-new-webb

Cobra beställdes i december 1932 och levererades i juni året efter till direktör Hjalmar Edwards i Göteborg. Priset var sex tusen kronor utan segel. Under kriget lade dåvarande ägaren advokat Gunnar Dellborg upp henne på land. Därefter seglade köpmannen Adolf Stålbo henne under namnet Zaiza i Saltsjöbaden tillsammans med R8:an Yaramis mellan 1946 och 1958. Cobra seglades fram till 1946 i Göteborgsregionen, vem som seglade upp henne till Stockholm är än så länge oklart.

Cobra har fortfarande kvar sin ursprungliga mast, däck och stora delar av bordläggningen. De tre nedersta borden byttes ut i slutet på sextiotalet, i övrigt är skrovet det ursprungliga. Tittar man ner i ruffen så har inte mycket förändrats. Garderober, byrån med sin ursprungliga spegel, islådan, det mesta är kvar från 1933.

Under de två år som vi har haft vårdnaden av Cobra så har mast, däck och köl renoverats, stående och löpande rigg bytts ut.

Ägarlängd
1933-1939. Dir. Hjalmar Edwards, Göteborg (Cobra II)
1939-1944. Advokat Gunnar Dellborg, Göteborg (Cobra)
1946-1958. Köpman Adolf Stålbo, Stockholm (Zaiza)
1958-1972. ??? TACKSAM FÖR INFORMATON ???
1972-1977. Bengt Asplund, Stockholm (Cobra)
1977-1984. Karin Johansson, Stockholm (Cobra)
1984-1986. Lars Johansson, Stockholm (Cobra)
1986-1995. Bo Westling, Stockholm (Cobra)
1995-2007. Stefan Lindgren, Stockholm (Cobra)
2007- Mattias Gunnrin/Annica Lindgren, Stockholm (Cobra)

Båtdata

Ägare Mattias Gunnrin
Anrop 073-558 37 98
Båttyp Nordisk Kryssare 5½
Byggnadsår 1933
Konstruktör Bertil Bothén
Varv Hjalmar Johansson, Långedrag
Ort Göteborg
Löa 10,71 m
Lwl 7,56 m
Bredd 2,1 m
Djupgående 1,46 m
Deplacement 3,5 ton
Material i skrov Hondurasmahogny på ek
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30,52 kvm
Tecken i seglet 5½, S7
Motor Utombordare, 6 hk
Sommarhamn Tynningö
Vinterplats Göta SS Långholmen