SOMMAR-ESKADER 2017

SYS sommareskader seglas i Stockholms skärgård liksom föregående år. Vi försöker hålla ett lugnt tempo och blandar restaurangbesök, kultur och naturhamnar.

artipelag

Torsdag 13 juli

Vi startar upp med en dos kultur och en god lunch på Artipelag. Samling för gemensam lunch kl 13 torsdag den 13 juli. Därefter blir det rundvandring. Aktuell utställning och mer info hittar du på https://artipelag.se Man förtöjer gratis i skyddad hamn med y-bommar. Artipelag ligger vid Baggensfjärdens norra del.

När vi känner oss klara med Artipelag seglar vi ut till Härsö i Erstaviken, som blir vår första natthamn. Reservplats är Saltsjöbadens båtklubbs klubbholme eller Napoleonviken vid nordliga vindar. Mer info om Härsö hittar du på http://nackabk.se/medlemssidor/klubbholme/

Fredag 14 juli

Vi seglar norrut till naturhamnen på Björkö/Kroksö, en djup skyddad vik, som ligger strax norr om Sandhamn. Där ligger vi inom nära räckhåll till Grönskärs fyr.

Lördag 15 juli

Kort segling till Grönskär där vi får en guidad visning av Grönskärs fyr som är nyrenoverad. Vi lägger till på nordvästra sidan.

grönskärsfyr

Vi kastar loss fram på eftermiddagen och seglar till Möja/Kyrkviken. Vi har bokade bord på Möja Wärdshus vilket Per-Ola har ordnat.

Möja-Wärdshus

Söndag 16 juli

Känner vi för en lång segling blir det Ängsö Nationalpark, vill vi komma längre ut kan vi ta Rödlöga, önskas ytterligare en restaurant kan vi segla till Grinda eller Svartsö och den skyddade naturhamnen Säck är också ett alternativ. Vi får se vad vi känner för!

Välkomna!    hälsar Gunnar, Per-Ola och Ulf

Anmäl dig genom att skicka ett mail till eskader@sailyachtsociety.se