Mailadresser till styrelsen 2017

Ordförande Ulf Aronsson

Kassör Bengt Hunyadi

Sekreterare Gunnar Schrewelius

Yachtmaster Per Henricsson

Redaktör Curt Gelin

Racemaster Per-Ola Forsgren

Eventmaster Fredrik Eriksson

Webbmaster Per-Ola Forsgren

Postadress är:
Sail Yacht Society
Box 5010
165 10 Hässelby