Mailadresser till styrelsen 2014

Ordförande Ulf Aronsson

Kassör Bengt Hunyadi

Sekreterare Per-Ola Forsgren

Yachtmaster Per Henricsson

Redaktör Gunnar Schrewelius

Racemaster Peter Lake

Eventmaster Per Henricsson

Webbmaster Ulf Aronsson

Postadress är:
Sail Yacht Society
Box 5010
165 10 Hässelby