Mailadresser till styrelsen 2017

Ordförande Ulf Aronsson

Kassör Bengt Hunyadi

Sekreterare Per-Ola Forsgren

Yachtmaster Per Henricsson

Redaktör Gunnar Schrewelius

Racemaster Per Henricsson

Eventmaster Fredrik Eriksson

Webbmaster Ulf Aronsson

Postadress är:
Sail Yacht Society
Box 5010
165 10 Hässelby