Anmälan för stödmedlemskap i
Sail Yacht Society!

Medlemsavgiften som stödmedlem är 200 kr per år. Som stödmedlem får du föreningens tidning Segeljakten (tre nummer per år) och ett ex. av SYS årsbok/matrikel reserveras för dig. Den kostar 200:-, inklusive porto.
Önskas fler matriklar så skriv det under Övrig information.
Naturligtvis är du välkommen på alla våra arrangemang och träffar, och du skall veta att det alltid behövs gastar!

För dig som är bosatt utomlands tillkommer extra portokostnad.